Alm. Brand Asset Management følger FN’s seks principper for ansvarlig investering, UN PRI.

 

De seks principper for ansvarlig investering er:

  • Vi vil integrere ESG-forhold i investeringsanalysen og beslutningstagningsprocessen
  • Vi vil udøve aktivt ejerskab og integrere ESG-forhold i ejerskabspolitikker og i den operationelle håndtering af investeringerne
  • Vi vil søge at opnå åbenhed om ESG-forhold hos de enheder, vi investerer i
  • Vi vil fremme accept og implementering af principperne i investeringsbranchen
  • Vi vil samarbejde om at øge effektiviteten i forbindelse med implementeringen af principperne
  • Vi vil rapportere om vores aktiviteter og fremdrift i forhold til at implementere principperne

Vores løsninger tager udgangspunkt i FN’s Global Compact principper. På den måde sikrer vi, at de virksomheder, vi investerer i overholder globalt anerkendte normer om miljøbeskyttelse, menneskerettigheder, arbejdsnormer og antikorruption.

Vi forvalter Danmarks første og eneste investeringsforening, Alm. Brand Invest, hvor samtlige investeringsfonde er underlagt en særlig etisk screening.

Investeringsforeningen Alm. Brand Invest tilbyder investeringsfonde inden for en bred række af aktivklasser.

Alle investeringsfonde er screenet med udgangspunkt i FN’s Global Compact. Derudover ekskluderes virksomheder, hvor mere end 5% af omsætningen kommer fra kontroversielle forretningsområder som tobak, våben, pornografi, hasardspil og fossile brændstoffer.

Læs mere om vores investeringsfonde

Vi samarbejder med ISS Ethix AB, som screener vores porteføljer og bistår os i vores engagement aktiviteter

Læs mere om ISS Ethix AB 

Vi tilbyder skræddersyede investeringsløsninger, som er tilpasset netop jeres investeringsprofil og etiske politik.